Appaloosa.

Appaloosa Horse.

Appaloosas heben een geheel andere origine dan de Quarters en Paints. Zijn Quarters en Paints het product van de blanken, de Appaloosas zijn een product van de ‘Native Americans’. Sommige andere paarden worden ook wel Appaloosa genoemd, maar dan wordt het woord Appaloosa eigenlijk gebruikt om een kleur of patroon aan te duiden.

Het navolgende deel beschrijft de ‘North American Appaloosa’ als fok resultaat van de Noordamerikaanse Indianen.

Het kleurrijke met vlekken bedekte paard was al ver voor Christus bekend. In de veldslag tussen de Perzische koning Xerxes en de Grieken (480 voor Christus) werd de strijdwagen van Xerxes getrokken door paarden met vele kleuren en vlekjes. In Perzië waren deze paarden heilig en werden gezien als de kinderen van God. In 125 voor Christus probeerde de Chinese keizer Wu-Ti een aantal van deze paarden te kopen, maar de Perzische koning weigerde, hetgeen resulteerde in een oorlog met uiteindelijk meer dan 40.000 doden. Maar het lukte de Chinese keizer enkele paarden in zijn bezit te krijgen, die hij de ‘heilige paarden van het westen’ noemde.

Weer waren het de Spanjaarden die de connectie tussen het verre Oosten en de nieuwe wereld legden, want met de Turken kwamen ook deze ‘heilige’ paarden naar Spanje en de rest van Europa. In 1560 kreeg Keizer Ferdinand van Oosterijk een geschenk van de Spaanse Koning: een aantal vreemd gevlekte paarden, die de basis vormde voor de later zo beroemde fokkerij Kladrub.

De Spaanse Conquistadores brachten deze paarden ook mee naar Noord-Amerika. Rond 1650 waren deze paarden via diverse omwegen in het bezit gekomen van de Indianen en rond 1710 hadden de Nez-Percé Indianen in het noorden van Idaho een grote naam opgebouwd met de fok van sierlijke ranke maar oersterke paarden op de basis van deze gekleurde paarden. De Nez-Percé Indianen leefden langs de oevers van de Palouse rivier en in de loop van de jaren werd ‘a palouse’ horse uiteindelijk Appaloosa…. De Nez-Percé verstonden hun ‘vak’ erg goed, want op basis van hun selectieve fok programma fokten zij paarden die niet alleen zeer geschikt waren voor de jacht maar ook voor hun ‘warriors’, krijgers te paard.

Eigenlijk is de Appaloosa niet veel anders dan de Quarter en de Paint, alleen iets lichter van bouw, meer nog de eigenschappen van het Arabisch volbloed. De paarden waren niet alleen beroemd om hun vaardigheden, maar tevens vanwege hun vacht. De Indianen waren niet alleen dol op de prachtige patronen maar wisten deze eigenschappen ook prima te combineren met camouflage.

Rond 1870, wilden de Nez-Percé de toenemende druk van de oprukkende blanken ontwijken door naar Canada te trekken, hetgeen door de Amerikaanse regering werd tegenhouden. De Nez-Percé werden zo gedwongen tot een oorlog tegen de US cavalerie. In 13 veldslagen die volgden, vochten slechts 120 Nez-Percé warriors tegen meer dan 900 US cavaleristen. Ze wonnen 12 veldslagen, maar de laatste werd fataal verloren. De US cavaleristen waren zo gefrustreerd door de enorme verliezen die hen door een handje vol warriors waren toegebracht, dat er een ware slachting plaats vond onder de Nez-Percé en hun Appaloosas. De weinige paarden die overleefden werden op de veiling in Denver verkocht.

In 1935 was de Appaloosa bijna uitgestorven, totdat Rancher Claude Thomson en de historicus Francis Haines voor deze fantastische paarden een fok programma starten, hetgeen uiteindelijk in 1940 resulteerde in de Appaloosa Horse Club. Momenteel kan de AHC trots zijn op zo’n 650.000 ingeschreven Appaloosas en zijn 30.000 leden.

Specifieke kenmerken voor de Appaloosa is ongetwijfeld zijn vlekkenpatroon die in veel varianten voorkomt:

-Leopard: witte huid met donkere vlekken over het hele lichaam.

-Few spot: geheel wit met slechts enkele donkere vlekken.

-Snowflake: donkere huid met lichte vlekken over het gehele lichaam.

-Blanket: donker met witte ‘deken’ over de achterhand, met of zonder vlekken.

-Roan: stekelharig (de meeste haren zijn donker met hier en daar een enkele witte), met of zonder ‘deken’.

Daarnaast kan men Appaloosa’s herkennen aan zijn verticale strepen in de hoeven, een witte kring om de iris (zogenaamde mensenoog) en een gevlekte huid rond de mond en ogen.

Terug naar "Paardenrassen."