Inhoud:
Home
Even voorstellen.
Woord vooraf
Wat is Western Riding?
De geschiedenis.
De verschillende stijlen.
Paardenrassen.
De wedstrijdonderdelen.

Western-harnachement.

Wetenswaardigheden.

Naar de foto's.

Agenda.

Links en advertenties

Onze hond Chamook

 

Gastenboek

If you don't sign then....

 

  

Bezoekersteller

 

 

Wedstrijd-onderdelen.

Westernriding kent verschillende onderdelen. 

Deze zijn :   (Klik op onderstaande links om naar betreffende tekst te gaan.)

Halter
Showmanship at halter
Hunter under Saddle
Western Pleasure
Western Riding
Western Horsemanship
Trail

Reining
Versatile Horse
Working Cowhorse
Cutting
Team Penning
Barrel Race
Pole Bending

Halter

Bij halter wordt het paard beoordeeld op exterieur naar de richtlijnen van het ras (deze zijn voor ieder ras vastgelegd in het stamboek).
De paarden worden één voor één aan de hand binnen gebracht in stap en moeten in een rechte lijn naar de jury lopen. Als men bij de jury aankomt wordt gevraagd te draven in dezelfde rechte lijn, waarna je naar links wendt, doordraaft, vervolgens in stap gaat, weer een wending naar links maakt en je achter elkaar opstelt.
Vervolgens komt de jury en loopt om de paarden heen om ze nog eens goed te bekijken. Hij let op een correcte bouw en bekijkt of het paard aan de eisen van het ras voldoet.
Bij halter is het belangrijk dat je je paard op een goede manier voorbrengt. De jury zal het paard dan optimaal kunnen beoordelen.

 

Naar boven.

Showmanship at Halter

Bij showmanship at halter wordt niet naar het exterieur van het paard gekeken, maar naar degene die het paard voorbrengt.
De jury zal een bepaald pattern voorschrijven welke de combinaties na elkaar moeten uitvoeren. Bij dit onderdeel staat iedereen opgesteld in de arena.
De beoordeling betreft de volgende zaken: Voorbrengen van het paard, Totaalbeeld, Verzorging van het paard, Uitrusting, Presentatie van het paard, Manier van tonen van het paard in stilstand en beweging en de Alertheid.

 

Naar boven.

Hunter under Saddle

Deze klasse is een Engels onderdeel in de Westernsport. Zowel de kleding van de ruiter als het harnachement van het paard zijn uit de Engelse rijstijl.
Hoewel het lijkt op het onderdeel Pleasure worden de gangen in de engelse naam benoemd en wel walk, trot, extended trot en canter.
Bij trot wordt op het buitenbeen licht gereden in tegenstelling tot de Western Pleasure jog, waarbij de ruiter blijft doorzitten.
In de klasse Hunter under Saddle dient het paard voorwaarts gereden te worden, waarbij gehoorzaamheid, werkwilligheid en een vriendelijke uitdrukking van het paard beoordeeld worden.

 

Naar boven.

Western Pleasure

Western Pleasure is een van de meest populaire onderdelen voor de deelnemers, hoewel het voor het publiek wat minder spectaculair is.
Een combinatie laat zien wat de kwaliteiten van een western paard zijn: rustig gedrag en toch directe reacties op hulpen van de ruiter. Door de jury worden de overgangen stap (walk), draf (jog of trot) en galop (lope) beoordeeld en de houding van ruiter en paard.
De deelnemers komen gezamenlijk in de arena en moeten aan de wand blijven of op de binnenhoefslag. Je mag geen cirkels rijden of de arena oversteken. De drie verschillende gangen worden getoond op zowel de linker- als de rechter-hand. De jury kan ook een uitgestrekte gang vragen. Als de jury twijfelt tussen de hoogst geplaatsten kan deze ook de gang achterwaarts vragen van de betreffende deelnemers.
De ruiter blijft in het zadel, tenzij de jury het hoofdstel en zadel wil controleren. Combinaties worden gestraft voor een te hoge snelheid, verkeerde gang op het gevraagde moment, verzet van het paard, te diepe of te hoge halshouding van het paard of break of gate (uit de betreffende gang vallen). Het paard moet aan een losse teugel gereden worden, zonder overmatige of storende correcties van de ruiter.
Bij het commando reverse maken de deelnemers een draai van 180 graden van of op de hoefslag. Ook tijdens de stap of de draf kan dit commando gegeven worden. (Niet tijdens de galop).
De ruiter mag een junior paard (tot en met 5 jaar) op twee handen rijden op een snaffle (trens) of bosal (hackamore).
Een paard van 6 jaar of ouder moet op een shank bit (stangbit) gereden worden, met één hand en de ruiter mag deze tijdens de wedstrijd niet overpakken in de andere hand.

 

Naar boven.

Western Riding

Western Riding is het presenteren van een (fijn)gevoelig en gemakkelijk bewegend paard. Het paard wordt beoordeeld naar de kwaliteit van zijn gangen en galopwissels, naar zijn gehoorzaamheid aan de ruiter, manieren, gezondheid en intelligentie.
Bij Western Riding kan de jury kiezen uit twee verschillende patterns.

 

Naar boven.

Western Horsemanship

De klasse Western Horsemanship bestaat uit twee onderdelen. Alle ruiters worden in de arena verwacht, waar ze zich moeten opstellen op de korte zijde.
Het eerste gedeelte is individueel, waarbij een gevraagde proef (pattern) gereden moet worden. In deze proef wordt gevraagd om de galop (zowel de linker als de rechter galop), stops, back-up (achterwaarts), een draai om de achterhand en cirkels.
In het tweede gedeelte worden alle ruiters gevraagd om zich in walk (stap) op de hoefslag te begeven en zal de jury nog een stukje pleasure vragen. De bedoeling hiervan is dat de jury bij twijfel om de plaatsing een betere beslissing kan nemen.
Het horsemanship gedeelte telt voor 80% en het pleasure gedeelte voor 20% bij de beoordeling.
Het doel van Western Horsemanship is te kijken wat de ruiter kan en niet wat de kwaliteiten van het paard zijn.
De jury kijkt naar de teugelhulpen en de algemene houding van handen, armen, benen en lichaam. Het geheel moet relaxed overkomen, zonder onnodige hulpen of verschuivingen van de zit.
Horsmanship is alleen een onderdeel voor jeugd-, amateur-ruiters en beginners.

 

Naar boven.

Trail

Trail betekent spoor, een spoor in de vrije natuur. Trail rijden staat dus voor het volgen van een spoor in de vrije natuur. Hierbij wordt van het paard verwacht dat het in staat is om verschillende hindernissen te nemen, zoals een omgevallen boom, een riviertje, een hekje enz.
Ook moet het volledig vertrouwen hebben in de ruiter en niet schrikken van een vreemd geluid, object e.d.
De Trail klasse bestaat dan ook uit hindernissen, waarbij verplicht zijn :

 • een hek, wat geopend en gesloten moet worden nadat de combinatie er door is gereden;

 • balken waar het paard over moet stappen zonder deze aan te raken;

 • een houten brug waar het paard over heen moet lopen zonder verzet;

 • het achterwaarts gaan volgens een bepaald patroon (vaak een L-vorm).

Andere hindernissen kunnen gekozen worden van een lijst, waaronder een sloot, het vervoeren van een object en diverse andere hindernissen waarbij achterwaarts en zijwaarts gevraagd wordt.

Een goede Trail-combinatie gaat feilloos door elk landschap.

 

Naar boven.

Reining

Reining is een onderdeel, dat je het best kunt vergelijken met de Engelse dressuur.
Belangrijk is dat je paard steeds ontspannen is en geen verzet toont (mond open, onrustig met het hoofd) en dat je met lange teugels rijdt, waarbij je toch continue een goede controle over je paard hebt.
In totaal zijn er 10 patterns, waaruit gekozen kan worden door de jury. Deze bestaan uit:

 • cirkels; een grote snel, een kleine langzaam en andersom. Dit noemen we speedcontrol.

 • galopwissels (changementen).

 • stops (sliding stops).

 • rollbacks (snelle draai om de achterhand van 180 graden).

 • spins (vliegende draai om het binnenachterbeen, waarbij de voorbenen ruim overstappen).

 • hesitate (aarzeling/stil staan).

De deelnemende combinaties leggen de proef één voor één af. Iedere beweging buiten de controle wordt als fout beoordeeld. Bij soepele, mooie, snelle en foutloze uitvoeringen krijgt men pluspunten. De basis van de puntenverdeling ligt tussen 60 en 80, waarbij 70 het gemiddelde is.

 

Diskwalificatie volgt bij:

 • overspinnen: meer dan 1/4 spin;

 • gebruik van verboden uitrusting;

 • opzettelijke mishandeling van het paard in de arena;

 • gebruik van de teugel als zweep;

 • meer dan een vinger tussen de teugels bij split reins en meer dan een vinger tussen de teugels bij een romal;

 • beide handen aan de teugel (de vrije hand mag na de spin gebruikt worden om de teugels te verlengen indien daardoor geen beïnvloeding van het paard plaatsvindt);

 • val van ruiter of paard;

 • twee weigeringen bij een manoeuvre.

Er zijn vaste richtlijnen voor het geven van plus- en minpunten.
Na afloop moet de ruiter naar de jury toe stappen, zodat deze, indien gewenst, het hoofdstel kan verwijderen om het bit te inspecteren.

 

Naar boven.

Versatile Horse

Versatile Horse is een samenvoeging van de klassen Trail, Western Riding, Pleasure en Reining. De klasse is uitsluitend toegestaan voor paarden van 5 jaar en ouder, gereden met bit en éénhandige teugelvoering.
Het voorgeschreven parcours bestaat uit een Trail gedeelte, een Western Riding gedeelte met een vliegende galopwissel op de lange zijde, een Pleasure gedeelte met o.a. een uitgestrekte draf, en een Reining gedeelte met cirkels, stops en spins.

 

Working Cowhorse

Bij Working Cowhorse kunnen combinaties laten zien wat ze waard zouden zijn op een echte ranch. De paarden moeten snel kunnen draaien, snel stoppen, makkelijk galopperen en vlug op snelheid kunnen komen. Het moet ook laten zien dat het de acties van het rund ziet, en altijd alert is op onverwachte bewegingen van het dier. De jury ziet graag een paard wat zelf initiatief neemt en goede manieren heeft. Daarbij moet het snel reageren op de hulpen met de teugel, en dus een zachte mond hebben.
Working Cowhorse bestaat uit twee onderdelen namelijk het Dry Work, hetgeen te vergelijken is met het onderdeel reining.
Het tweede gedeelte heet Fence Work, dit is het werken met de koe.

1. Er komt één rund in de arena die de combinatie vervolgens op de korte zijde moet houden om te tonen dat het paard cowsense heeft; dit wil zeggen dat het paard het rund in de gaten houdt en met het rund wil meebewegen. Dit op de korte zijde houden wordt boxing genoemd.

2. Vervolgens laat de combinatie het rund op de lange zijde komen. Belangrijk hierbij is dat je duidelijk laat zien dat jij beslist dat je het rund op de lange zijde wilt hebben.
Hierna volgt het afstoppen; je moet minstens 1x naar links en 1x naar rechts het rund afstoppen en in de andere richting weer voorwaarts laten gaan. Het afstoppen mag ook meerdere keren gebeuren.

3. Het derde onderdeel bestaat uit het cirkelen van het rund. Dit moet minstens 1x linksom en 1x rechtsom. De bedoeling is dat je paard en het rund schouder aan schouder lopen. Voor dit alles staat een maximum tijd van 2 minuten.

 

Naar boven.

Cutting

Cutting, het afscheiden van een rund uit de kudde en deze afgescheiden houden, is in het echte werk van de cowboy noodzakelijk wanneer ze de dieren apart behandeld moeten worden, bijvoorbeeld voor het brandmerken of het toedienen van medicijnen.
Mits goed gedaan is het een heel spectaculair onderdeel. De paarden moeten een enorme hoeveelheid cowsense (gevoel voor vee) hebben. Ze moeten veelal op eigen initiatief hun werk doen.
De paarden moeten slimmer en sneller zijn dan het vee, en dus ook lichamelijk heel wat in huis hebben.
In de arena wordt een kleine kudde vee losgelaten, die door één combinatie van ruiter en paard wordt gesetteld. (The herd is settled = De kudde staat rustig bij elkaar.)
Paarden met ruiters lopen ook in de arena en iedereen krijgt de tijd om aan elkaar te wennen. Dan pas komt de ruiter met zijn cuttingpaard om het wedstrijdelement uit te gaan voeren. Hij rijdt de kudde in en zoekt, zonder de andere dieren onrustig te maken, een kalf uit. Hij scheidt deze van de groep, en als andere dieren meelopen, dan zijn daar de "helpers", om de rest van de kudde bij elkaar te houden en eventueel dieren terug te drijven.
Heeft de deelnemende combinatie een dier vóór zich, dan begint het echte werk van het cuttingpaard.
Het kalf probeert terug te gaan naar de kudde en het cuttingpaard weerhoudt hem daarvan. Zodra de ruiter de teugels neergelegd heeft mag hij deze niet meer oppakken om het paard te corrigeren. Het paard moet het kalf gescheiden houden van de kudden! Hij volgt elke beweging en blijft steeds de gang terug naar de kudde blokkeren. Met ogen en oren gericht op het kalf, springt het paard van links naar rechts. De ruiter gaat mee met de bewegingen van het paard en hindert deze zo min mogelijk.
Het hangt erg van de acties van het kalf af, in welke mate het paard zijn akties kan laten zien. Maar een ruiter mag alleen van kalf ruilen als deze stopt of van de combinatie wegdraait.
De combinatie krijgt twee en een halve minuut de tijd om hun kunnen te showen, en mag gedurende die tijd hooguit drie dieren uitzoeken.
De combinatie krijgt hulp van vier andere "helpers": twee Turnbacks en twee Herd Holders, die proberen het werk voor de cutting combinatie zo makkelijk mogelijk te maken, door de kudde niet uiteen te laten vallen.
De jury geeft een beoordeling van de acties van de deelnemende combinatie met een puntenaantal tussen de 60 en 80. Het spreekt voor zich, dat naast de kwaliteiten van paard en ruiter, ook geluk een rol speelt, in de zin van het gedrag van het kalf en het werk van de "helpers".

 

Naar boven.

Team Penning

Team Penning is een onderdeel waarbij vee gebruikt wordt, vandaar dat het vaak verreden wordt na de Cutting. Het is een "spel" waarbij een team van drie combinaties volgens vaste regels drie kalveren uit de kudde moeten drijven en opsluiten in een paddock aan de andere zijde van de arena. Ze krijgen hiervoor twee-en-eenhalve minuut.
De dieren in de kudde zijn genummerd en elk team krijgt de opdracht om drie dieren met hetzelfde nummer eruit te pikken.
Voor het publiek is Team Penning een lust voor het oog, vooral omdat het de combinatie vrijwel nooit lukt de dieren in de paddock te krijgen. Resultaat: een wilde drijftocht alsof ze op de prairie zijn. En als het lukt...een knap staaltje van teamwork!

 

Naar boven.

Barrel Race

Barrel Racing is één van de snelheidsspelen. In Amerika is dit onderdeel alleen voor vrouwen.
Drie in een driehoek geplaatste vaten markeren het parcours. De deelnemer mag zelf weten of hij aan de linker- of aan de rechterkant van het eerste vat begint. De bedoeling is dat hij een cirkel om elk vat rijdt.
De tijd tussen het moment dat het paard met zijn neus over de startlijn is, en het moment dat zijn neus over de finishlijn is, wordt gemeten met behulp van een electronisch oog (mits beschikbaar).
Gooit een combinatie een vat om, dan worden er vijf strafseconden bij opgeteld. Ook als de ruiter zijn hoed verliest kost dit vijf seconden. Ze mogen de vaten wel raken. Als een combinatie zich niet aan het parcours houdt, wordt deze gediskwalificeerd. Dit is echt een wedstrijdonderdeel waar snelheid en wendbaarheid worden getest!

 

Naar boven.

Pole Bending

Net zoals Barrel Racing is Pole Bending een evenement waarbij het puur om de snelheid gaat. Het paard kan in dit onderdeel wederom zijn snelheid en wendbaarheid laten zien.
Hierbij worden geen vaten, mar zes palen gebruikt, die zeven meter uit elkaar op een rechte lijn worden geplaatst. Met een vliegende start gaat de deelnemer naar de laatste paal, om dan in slalom om de andere palen terug te komen naar het begin. Dan nog een keer in slalom naar het einde en in een razend tempo in een rechte lijn naar de finish. De combinatie met de snelste tijd is natuurlijk de winnaar.

Naar boven.